Sjoonst verseerde prinsehoes in Roggel

Kartoesj maakte voor de elfde keer tijdens een klein ‘Brand Beer Boetegewoone Boetezittingske’ vanuit Venlo het winnende ‘sjoonst verseerde prinsehoes en prinsesjtraot’ bekend.

Dit jaar is Roggel de winnaar. Bart I ( Moos), prins van C.V. De Sjansemaekers woont nu in een heus prinselijk kasteel met gracht en ophaalbrug.

Roggel 1

Lees hun eigen verhaal door op de titel te klikken;

Gruets zeen wae det wae de 63e Prins vanne Sjansemaekers inne straot höbbe woeane. Mèt väöl plezeer höbbe wae de aafgeloupe daag den auch gebouwdj en verseerdj aan ’t Prinsehoes ofja, Prinsekestiël. De ganse straot haet daobie mèt verseerdj en wae zeen herstikke gruets det wae noe eine toeristische trèkpleister zeen hie in ’t dörp.

’t Verseere haet väörnamelijk plaatsgevonje tusse kerst en noe. Alle struuk zeen oet de haof vanne prins en oet ozze haof gehaoltj en mètte sjöp is d’r ’n gracht gegrave. Terwiel de Prins zelf ein weekend weg waas is begos mèt de bouw van ’t kestiël. Wae as bure, get henjige men vanne raod van elf en gooj bekènje holpe hie aan mèt. De ganse straot waerdje daodoor aangestaoke en verseerdje de haof mèt vlegskes, de Sjansemaekersvlag en gehiël in thema booremoos en brandjwaer artikele. Tiejes ’t verseere kwame buurtlede mèt grei aanzètte om ’t kestiël wiejer aan te kleije, van fonteijne toet leechtgaevendje waterlelies. Zelfs ’t buurjòngske van drie hoeze wiejer haet geholpe mèt grave en ’t vange van visse väör inne gracht.

Roggel 4

Prins Bart I haet de bienaam Moos, vandao det d’r inne haof 180 booremooze staon. Bart is auch vriewilliger bie de Roggelse Brandjwaer en det waas väör ènkele buurtleje de raeje om haore haof mèt brandjwaerhelme en brandjwaerwages aan te kleije.

Groete oet Roggel

https://www.facebook.com/bart.vandemoosdijk ( facebook-pagina van prins Bart I)

bericht delen