DE GEIS OET DE FLÈSJ

VASTELAOVESINSPIRASIE OUCH IN 2021 VERZEKERD MIT KARTOESJ

Onzekerheid en onduudelikheid. Zoä väöl wie mäögelik thoes blieve en wirke. Minder luuj òntmoete. Al hiëlemaol neet elkaar vaspakke. Neet simpelweg ein handj of eine knuffel gaeve. Café’s, restaurants, theaters en sjoäle toe. Laeg sjtraote, mèrtpleine en festivalweije. Gein enkel ivvenement of fiës dat door ging. Dat waore de ònbekènde ervaringe in, tot aan ‘vastelaovend’ 2020, neet iërder belaefde, onwirkelik geachde tieje.

Kiek dao: in ènkele zinne en weurd de belaeving van 2020 van väöl luuj samegevat. Van ein bekènd en zomerse assosiasies oproopend Mexicaans beermerk woord Corona in de variant Covid-19 aafgeloupe jaor inèns ein groäte plaog. Volksvijand nummer 1, dae jeders laeve enorm haet beïnvloed. Tot aan de toiletpapierfabrikante aan toe 😉!

Mèr ouch vrie sjnel nuuj inisjatieve, ein nuuj wirkelikheid en ein nuuj, tiejelik (ab)normaal. Ein groät beroep gedaon op jeders begrip, mitwirking, flèksibiliteit, creativiteit en oethawtingsvermaoge. Omdènke in ut kwadraat. Luuj in vitale beroepe en anger kruusiejale sèktore die ein wezeloos groäte insjpanning höbbe geleverd. Dat noe nog sjteeds doon. Ein enorm kompliment en oos biezònjer waardering waerd. Òm de ‘gewuëne’ miensj neet te vergaete, dae in dees (ab)normale omsjtanjigheje zich mit miër of minder weersjtandj haet aangepas aan de nuuj (òn)wirkelikheid.

Vanoet dae sfeer haet KARTOESJ zich in de zomer gezat aan ut sjrieve van ein nuujt ‘vastelaovesleed’. In eine tied woïn ‘vastelaovend’ eine ‘wuut van mien bèd sjoo’ en onwezelik perspektief leek. Noe nog sjteeds. En toch! Ouch noe is ut gelök òm ideeje (onlain) op te laote borrele, same te vooge en op magiese wies ‘DE GEIS OET DE FLÈSJ’ te laote. Ès ode aan alle enorme insjpanninge en dènke in meugelikheje en kanse. Ut drage van (mòndj)maskes 😉, ouch boete ut 5esezoen òm. En de behoefte òm oetdaginge same aan te gaon. Zoä wie altied al zoä vanzelfsjpraekend is väör Limburgse ‘vastelaovesgèkke’.

DE GEIS OET DE FLÈSJ geit daodoor äöver onwirkelikke, ònmäögelik geachde belaevenisse. Äöver krejativiteit en magie die väörtkump oet enorme oetdaginge. Äóver òmdènke en ut zeen van meugelikheje en kanse, wo angs en bedreiging geveuld wurd. Äöver ut mit en naeve elkaar sjtaon in momènte van zjwaakte. Äöver d’r sjtèrker oet wille en kènne kòmme. Äöver elkaar sjteune, äöver same zeen in tieje van (minstes òngerhauve maeter) sociale aafsjtandj. Äöver fiëste in tieje van trökhawtend- en ingetaogeheid. Äöver de sociaal waerd van ‘vastelaovend’, ès metafoor väör alles wat v’r in 2020 aan aafsjtanjelikke ervaringe höbbe mitgemaak. Äöver houp en vertroewe in ein toekoms woïn v’r opnuuj same zölle zeen òm DE GEIS OET DE FLÈSJ te laote en de magie van ‘vastelaovend’ te viere.

VASTELAOVEND SAME dus! Mit KARTOESJ, ouch en waal sjus in 2021!

KARTOESJ | saer 1999 | Geert, Ger, Guus en Robert | mit tèkstuele biedrage van Thijs Arts